What does ontplooiing mean to you?
1

Privacy policy

Privacy policy Feedback4professionals

Feedback4professionals verwelkomt u op onze website en waardeert uw interesse in ons bedrijf en product. Feedback4professionals hecht grote waarde aan uw privacy. Daarom vinden wij het van belang om u te informeren hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Algemeen
Deze Privacy Policy is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die bezoekers van de website van Feedback4professionals achterlaten. Wanneer u uw gegevens achterlaat op de Website, gaat u akkoord met deze Privacy Policy.

Verwerking van persoonsgegevens
Gegevens die u via de Website verstrekt aan Feedback4professionals, worden door ons verwerkt voor algemene zakelijke doeleinden. Wanneer u informatie aanvraagt of opgeeft via de website vragen wij om gegevens zoals email en naam. Wij verwachten van u dat u ons correcte gegevens verstrekt. Feedback4professionals verwerkt deze persoonsgegevens uitsluitend conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

Bewaren van informatie
Feedback4professionals bewaart en gebruikt uitsluitend gegevens die rechtstreeks aan Feedback4professionals worden opgegeven.

  • Geanonimiseerde gegevens bewaren voor statistische en onderzoeksdoeleinden. Bij elk bezoek aan de Website wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de website van herkomst. Feedback4professionals bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina’s te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van de website te kunnen verbeteren.

Delen van informatie
Feedback4professionals zal de door u verstrekte gegevens niet met derden delen, tenzij:

  • U feedback4professionals aanschaft. Dan worden meerdere gegevens van u gevraagd door ons transactiesysteem Avangate. Deze gegevens zijn nodig voor de betaling van uw product. Uw betalingsgegevens vallen onder het privacy policy van Avangate.

Cookies
Om de dienstverlening en website te optimaliseren worden via de website in beperkte mate zogenaamde ‘cookies’ op uw computer geplaatst. De cookies worden onder meer gebruikt om interactie van bezoekers met de website bij te houden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het programma Google Analytics, een webanalyse-service van Google.

Contact
Als u wenst te reageren op deze Privacy Policy of wanneer Feedback4professionals naar uw mening niet in overeenstemming met deze Privacy Policy handelt, vragen we u contact met Feedback4professionals op te nemen.

 

Feedback4professionals, onderdeel van Communicum BV
Vredehofstraat 11
3761 HA Soest
T: +31 (0)6-46992115
KvK: 30190621

Login